Roig & Llevat Auditoria dels comptes anuals
Auditoria dels comptes anuals

Verificació dels comptes anuals per comprovar si representen la imatge fidel de l'empresa, mitjançant diferents mètodes de comprovació de les àrees de la comptabilitat.

Les empreses obligades a auditar-se, tal i com descriu la llei, seran les que compleixin durant dos exercicis consecutius 2 dels 3 requisits que enumerem a continuació:
- El total de l'actiu de la companyia superi els 2.850.000 euros
- L'import de la xifra de negocis sigui superior a 5.700.000 euros
- El nombre mitjà de treballadors sigui superior als 50 empleats

També s'hauran d'auditar els comptes anuals consolidats que compleixin durant dos exercicis consecutius 2 dels 3 requisits següents:
- El total de l'actiu sigui superior a 11.400.000 euros
- L'import total de la xifra de negocis conjunt superi els 22.800.000 euros
- Nombre mitjà de treballadors superi els 250 empleats

 
Bàner

© Roig & Llevat Economistes Auditors S.L.P. - Telf. de contacte: 977 34 54 59 - roigllevatauditors@rea.es